Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

Podpora

Doporučená HW konfigurace

Minimální systémové požadavky

 

Provoz na 1 PC nebo na 1 notebooku:

operační systém Windows 10, Windows 11 edice Professionál nebo Home
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor

1-2 GB jsou dostačující pro data i program

tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
internetové připojení pro online podporu od TILL CONSULT a napojení na portály státní správy.

 

Dvě až tři stanice, data sdílena na pracovní stanici:

Software DUNA je provozován na 2 až 3 stanicích, ty jsou propojené v sítí Peer-to-Peer, na jedné stanici je databáze, která je poskytovaná po síti.

operační systém Windows 10, Windows 11 edice Professionál.
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor min. 1 GB (závisí na objemu dat uložených v systému DUNA), dalších 16 až 32 GB pro Windows.
tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
síťové prostředí Ethernet karty 1 Gb/s. Všechny ostatní aktivní síťové prvky musí být 1 Gb/s. Nedoporučujeme provoz přes Wi-Fi rozhraní.

 

Tři a více stanic:

Při souběžné práci více jak tří stanic jednoznačně doporučujeme windows serverová řešení s přístupem přes RDP. Pokud budete chtít jakékoli jiné, než výše uvedená doporučená řešení, konzultujte prosím napřed s našimi technickými specialisty.

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

Velmi zřídka se může vyskytnout chybová hláška, která je uvedena v nadpisu. Pro její odstranění je nutné provést následující kroky:

  1. Vypnout systém DUNA.
  2. Průzkumníkem souborů se nastavte do složky, kde máte na disku uložena data a vyhledejte podsložku "spolecne". V ní naleznete soubor _stats.DBF a ten vymažte.
  3. Chyba byla odstraněna. Znovu spusťte systém DUNA
     

Personalistika

Pokud zadáte u zaměstnance ES4, tento pracovní poměr se skryje. Pro zpětné zobrazení stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu výběru.

Společnost s ručením omezeným
Společníci a jednatelé, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na základě zákoníku práce: Společník - Zatrženo, Druh činnosti - 1, Mzdová složka - 110 nebo 120
Společníci a jednatelé, kteří vykonávají funkci dle nového občanského zákoníku: Společník - Zatrženo, Druh činnosti - S, Mzdová složka - 110 nebo 120.

Akciová společnost
Členové statutarních orgánů , kteří vykonávají funkci dle nového občanského zákoníku: Společník - Nezatrženo, Druh činnosti - Q, Mzdová složka - 430 nebo 480.

U mateřské dovolené (MS830) se počítají vyloučené doby do dne před porodem. Z tohoto důvody je třeba zadat datum narození dítěte v aktuálním měsíci kdy se dítě narodí. Problém může nastat, že se dítě narodí například 28.2.2022, ale mzdová účetní se to dovzí 14.3.2022 a ukončí výplaty za únor. Díky tomu, že datum narození dítěte je zadáno až v průběhu březnových výplat, budou vyloučené doby o jeden den chybné.

Pořízení dat

Od roku 2015 je potřebné rozlišit pořadí dítěte na které je uplaťnována sleva. V Evidenci dětí je nutné zadat (kromě osobních údajů) Pořadí dítěte pro slevu na dani, Odpočet na daň a datum Od. Teprve poté se do Personalistiky správně načtou počty dětí.

V případě, že si u dítětě zaměstnanec neuplatňuje slevu, je potřeba zadat jako Pořadí dítěte N a do datum Od zadat datum, od kdy si zaměstnanec slevu neuplatňuje. V tomto případě se pak správně vygeneruje Potvrzení zaměstnavateledruhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Nemocenská se zadává v agendě Nemocenské dávky, ještě před zahájením měsíce. Díky tomu se Vám automaticky poníží odpracovaná doba, a program sám hlídá správný výpočet náhrady za nemoc.

Do karty Evidence nemocenských dávek zadáte číslo neschopenky, datum začátku a datum ukončení (pokud nemoc pokračuje i několik měsíců, nemocenská dávka se neukončuje a toto datum se zadá až je zaměstnanec opět uschopněn!)

Dovolená se zadává v agendě Nepřítomnost v práci pod kódem 330, a kdy je potřeba ji zadat jako 0 dní a 4 hodiny. Program automaticky poníží nárok o tento půl den.

Neplacené volno se zadává pod kódem 310 a neomluvená absence pod kódem 320 a zadává se v agendě Nepřítomnost v práci.

Příklad:

Zaměstnanec čerpá ve 3 dnech po 4 hodinách neplacené volno. Jelikož se absence u neplaceného volna se nesčítá, do programu se zadá jako 0 dní a 12 hodin.

Zaměstnanec čerpá ve 3 dnech po 4 hodinách neomluvenou absenci. V tomto případě se absence sčítá a do programu se zadá jako 1 den a 12 hodin.

Zpracování mezd

Do poznámky se v Homebankingu generuje položka název a poznámka daného příkazu. Pokud v Homebankingu nechcete mít tyto položky, je možné si je v nastavení vypnout, nebo přizpůsobit dle Vašich požadavků v Nastavení - Základní parametry-pokračování (viz učebnice strana 36 a 37).

Měsíční závěrka

Před každou mesíční závěrkou doporučujeme vytořit si zálohu (Agendy - Servisní akce - Komprimace a archivace), případně přepsat denní bezpečnostní kopii. Díky tomu se můžete jednoduše vrátit do doby před závěrkou aniž by jste ztratili data za celý den.

V Nastavení -> Základní parametry-pokračování je možnost Opravovat archivní hodiny, dny a emaily. Po zatrhnutí této volby je možná v archivu tyto hodnoty upravit.

UPOZORNĚNÍ:

Archivní hodiny a dny je potřeba upravit hned na třech místech. A to Archivní mzdové listy, Archivní záznamy a Archiv výplatních lístků!

Archiv mezd

Pokud je evidence ELPD prázdná, ale jiné roky se Vám daří generovat, značí to, že již v daném roce byly ELDP vytvořeny a nechali jste zapsat toto datum do evidence Pracovních poměrů. Proto je třeba vstoupit do Pracovních poměrů, zůstat na Seznamu a v liště kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu šedého křížku (mazání údajů o EL). Po potvrzení roku pro výmaz, bude program znovu připraven geenrovat ELDP.

ELDP načítáme vždy za daný rok pro celou firmu. Aby jste mohla vytvořit XML soubor pro jediného zaměstnance je potřeba provést Výběr na dané osobní číslo. Díky tomu se pak XML vytvoří pouze s tímto vybraným zaměstnancem.