Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

Výpočet mezd

Výpočet mezd je rozdělen do 3 jednoduchých kroků kdy dojde k načtení, samotného výpočtu mezd s generováním všech potřebných výstupů a následně pak závěrka mezd.

Zahájení měsíce

Při zahájení měsíce se veškeré zadané údaje načtou měsíčního mzdového listu zaměstnance (každý pracovní poměr má svůj mzdový list). Po zahájení se automaticky načtou nepřítomnosti v práci (dovolená, čí neplacené volno), nemocenské dávky, příspěvky a srážky (např. Exekuce, insolvence, stavenky) a automaticky se pokrátí odpracovaná doba v závislosti na zadané přítomnosti v práci. Poté je možné údaje dále editovat (například zadat mimořádné odměny, prémie, atd.).

Výpočet mezd

Pokud je vše připraveno dochází k samotnému výpočtu mezd. V tomto okamžiku se vypočítají hrubé a čisté mzdy a vypočítá exekuce, případně insolvecne. Program hlídá veškeré potřebné hranice (např. rozhodné hranice pro DPP a DPČ, pro zaměstnání malého rozsahu, maximální vyměřovací základy, výpočet solidární daně,dopočet od minimální mzdy atd.).

Po výpočtu mezd se automaticky naplní evidence ve Výstupech.

Výstupy

Tento oddíl je rozdělen na oblasti Záznamy, Rekapitulace (sestavy pro zaúčtování, pro kontroly FÚ, daní, sociálního a zdravotního pojištění), Odvody daní, Sociální pojištění (přehledy pro ČSSZ), Zdravotní pojištění (sestavy pro příslušné zdravotní pojišťovny), Náhrady PN, Srážky, Výplaty, Statistika, Příspěvky, Příkazy.

Každá oblast obsahuje řadu měsíčních sestav vztažených k nadepsané oblasti.

Samozřejmostí je podávat formuláře elektronickou cestou. Program také umožňuje odeslat výplatní lístky zaměstnancům na jejich uvedené e-mailové adresy nebo na nás nový webový portál dunaVIEW.

Příkazy k úhradě

Součástí programu je taktéž možnost generování příkazů k úhradě. Samotné generování je rozděleno do několika skupin a to na Dobírku, Srážky, Odvody, zálohy mezd a Zákonné pojištění. Po vygenerování příkazů je možné vytisknout Hromadný příkaz k úhradě a nebo vytvořit soubor pro e-bankovnictví, tzv. Homebanking. Tento soubor se může dál jednoduše nahrát do Vašeho bankovnictví.

Závěrka mezd

Při ukončení měsíce se veškeré údaje zapíší do archivu a provede se rovněž zaúčtování závěrky mezd. Podle nastavení v konfiguraci se vytvoří zjednodušená či podrobná závěrka. Závěrku je poté možné pomocí jediného tlačítka přenést do EIS DUNA.ČÍSELNÍKY

Číselníky jsou nedílnou součástí programu. Mezi nejdůležitější určitě patří číselník mzdových složek, kde je možné si uživatelsky nadefinovat všechny potřebné mzdové složky. Mezi další důležité číselníky pak patří číselník SP a ZP, kde jsou uloženy veškeré údaje týkající se pojišťoven.

Mzdové složky

Používá se při zadávání jednotlivých složek mezd ve mzdových záznamech, souborech dávek, srážek a příspěvků. Zároveň určuje způsob jejich výpočtů a zařazení do mzdového listu. Základní mzdové složky jsou přednastaveny, některé jsou pevně stanoveny, jiné můžete opravovat, případně můžete doplňovat nové. Tím se stává program variabilním a můžete vytvářet své vlastní složky pro rychlejší práci s programem.

U každé mzdové složky je pak možnost nastavení vlastního účtování.

Zdravotní pojišťovny

Tento číselník obsahuje všechny zdravotní pojišťovny a jejich údaje jako je adresa, ID datové schránky, logo dané pojišťovny a také účtování pro správný přenos do závěrky a následně do účetního programu DUNA.

Součástí je také přihláška/odhláška zaměstnavatele a číselník s kódy změn.

Sociální pojišťovna

Tento číselník má pouze jednu položku s údaji o ČSSZ jako je kód organizační jednotky, adresa, účet, ID datové schránky, logo (to je velmi důležité pro tisk ELDP) a také účtování pro správný přenos do závěrky a následně do účetního programu DUNA.

Ekonomické číselníky

Tyto číselníky, které obsahují např. dokladovou řadu a účetní osnovu. Jsou důležité zejména pro nastavení účtů pro bezproblémový převod závěrky do EIS DUNA. Tyto číselníky je možné pomocí tlačítka Ulož/Přihrej přenést z EIS DUNA do programu DUNA MZDY.

Jiné

Program DUNA MZDY obsahuje spoustu dalších číselníků, které jsou určeny pro statistiky a také pro personalistiku. Opět je možné si je uživatelsky definovat.