Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

PERSONALISTIKA

Základní evidence pro další práci s programem, kdy je na jedno osobní číslo možno navázat až 99 pracovních poměrů a na každý z nich přiřadit jednu hlavní mzdovou složku a 5 vedlejších (příplatkových) složek mzdy. Naplní se zde základní evidence pro snadné zpracování mezd.

Personalistika

Personalistika je výchozí evidencí, do kterých se zadávají veškeré údaje o pracovníkovi. V personalistice jsou obsaženy např. osobní údaje o zaměstnanci, údaje o zdravotním a sociálním pojištění, odborové organizace, informace o podepsání daňového prohlášení či doplňující texty k pracovníkovi. Program též umožňuje zpracování mezd cizinců pracujících v tuzemsku.

Výběrová řízení

Nedílnou součástí perzonalistiky je také evidence o uchazečích o zaměstnání a výběrových řízeních ve firmě. Je možná zde sledovat průběh výběrového řízení a jednotlivé uchazeče přiřazovat k danému výběrovému řízení. Po ukončení řízení je možné vybraného uchazeče jednoduše nakopírovat do evidence Perzonalistiky.

Pracovní poměry

Pracovní poměry jsou samostatná evidence, vycházející z požadavku více pracovních poměrů (PP) u jednoho pracovníka. Ke každému PP lze zadat až šest složek mzdy (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie a odměny, atd.). Jedná se o trvale opakující se složky mzdy, které se přenáší do měsíčního zpracování a tvoří tak mzdu zaměstnance každý měsíc.

Výplatní lístky je možno tisknout dle nastavení v jazycích: česky, anglicky, německy a slovensky. A máte možnost zvolit si typ výplatního lístku (základní, rozšířený, skrytý, zjednodušený)

Pokud využíváte platových tarifů je možné zaměstnancům zvolit do jaké tabulky patří, jeho třídu a stupeň a následně se mu v závislosti na pracovním úvazku automaticky doplní jeho základní plat a hlídá jeho následný postup na vyšší platový stupeň.

U agenturního zaměstnance je možné přiřadit uživatele (firmu) u které bude zaměstnaný a následně vytisknout veškeré podklady s tím spojené.

Při ukončení pracovního poměru můžete jednoduše vytisknout potřebné dokumenty jako Zápočtový list a Potvrzení pro Úřad práce.

Při zaměstnávání cizinců, je zde pak tiskopis, který se podává na Úřad Práce a to Informace o zaměstnávání cizinců.

Školení a události

Tato evidence slouží pro evidování všech školení, či různých událostí. Je zde možné zadat datum platnosti, kdy v závislosti na nastavení Vás program upozorní na ukončení platnosti daného školení/události. Tato evidence lze využít i jako evidenci různých úkolů.

Tiskové sestavy

Součástí celého programu je nepřeberné množství sestav. Tyto sestavy jsou koncipovány tak, aby si mohl každý uživatel určit, které jsou pro něj potřebné. Sestavy je možné jak vytisknou, tak exportovat do všech známých formátů jako je např. pdf, doc, odt, jpg a další.

Obrovskou výhodou je implementovaný tzv. Návrhář sestav, kde se jednotlivé sestavy mohou jednoduše uživatelsky upravit tak, aby splňovaly Vaše požadavky.


POŘÍZENÍ DAT

Před samotným zahájením mezd je potřeba zadat všechny důležité údaje pro správný a snadný výpočet mezd.

Nemocenské dávky

Evidence umožňuje pořízení nemocenských dávek před zahájením měsíce. Po zadání čísla neschopenky, data začátku a ukončení neschopnosti se zadává už jen mzdová složka z číselníku mzdových složek, nebo je možné tyto údaje stáhnout jako eNeschopenku. Zbytek práce provádí program zcela automatizovaně. Dny nemoci se automaticky rozdělí na jednotlivá období dle sazby a vypočítají se odpovídající náhrady PN.

Současně je zde možnost vytvořit Příloha k žádosti o ND, Hlášení o ukončení DPN, Žádost o otcovskou či Záznam o úrazu.

Nepřítomnost v práci

V této evidenci se zadávají veškeré informace o nepřítomnosti jako je řádná dovolená, neplacené volno, neomluvená absence, nevybraná dovolená, vojenské cvičení, ostatní náhrady a případně další.

Přínosem je, že se v závislosti na typu složky současně poníží odpracovaná doba generovaná z pracovních poměrů a vypočítá se poměrná částka v Kč. Odpadá tak dodatečná ruční oprava odpracovaných hodin ve mzdových měsíčních záznamech.

Exekuce

Program počítá exekuce s ohledem na různá kriteria. Při výpočtu se zohledňuje pořadí exekuce, typ exekuce a počet vyživovaných osob. Dále už jen postačí zadat celkový dluh a číslo účtu. Zahájením měsíce se údaje přenesou do měsíčního zpracování s možností další případné opravy.
Program samozřejmě vypočítává více exekucí v jednom měsíci dle platné legislativy.

Insolvence

Pro insolveci je připravená samostatné evidence, které na první pohled vypadá jako exekuce. Jsou zde však drobné rozdíly. Při zadání insolvence je opět potřeba zadat druh insolvence (celá čistá mzda, přednostní pohledávka) a počet vyživovaných osob. Dále jsou tu připraveny položky pro identifikaci a informace o dané insolvenci a samozřejmě číslo účtu.

Pokud jsou již v evidenci Exekuce exekuce zadány, program při zahájení měsíce automaticky tyto exekuce potlačí a načte pouze insolvence. Tudíž odpadá nutnost exekuce mazat.

Srážky

Do evidence stálých srážek se zapisují srážky, které se pravidelně měsíčně opakují. Srážkou jako tavkou mohou být stravenky. Po zadání příslušné mzdové složky z číselníku a hodnoty stravného program automaticky vypočítá (na základě odpracovaných dnů) celkovou výši srážky za stravenky.

Příspěvky

Do této evidence se zapisují stálé příspěvky, které se pravidelně měsíčně opakují. Zde je možné také nastavit nový stravenkový paušál.

Program také kontroluje maximální hranici penzijního a životního pojištění a z částky převyšující tuto hranici vyvozuje potřebné odvody.