Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

E-PODÁNÍ

Program DUNA MZDY je již několik let připraven na elektronickou komunikaci s ČSSZ, ZP, FÚ nebo ÚP. Součástí programu jsou všechny potřebné formuláře pro bezproblémový průběh zpracování mezd.

Sociální pojišťovna

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Po zavedení nového zaměstnance/ukončení pracovního poměru do programu je potřeba jej také přihlásit/odhlásit na ČSSZ. Po jednoduchém načtení údajů z Personalistiky a Pracovních poměrů si můžete tzv. ONZ vytisknout a přes jediné tlačítko vytvořit XML soubor pro následné předání.

Příloha k žádosti o nemocenskou dávku

Pokud zaměstnanec onemocní, máte možnost vytvořit mu Přílohu k žádosti o ND. Po načtení údajů z Pracovních poměrů, Nemocenský dávek a Archivu, se tato příloha vygeneruje. Je dovoleno ji dále upravit a následně vytisknout nebo přes tlačítko vytvořit XML soubor pro elektronické podání. Dále možné generovat Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN, Výkaz péče při uzavření školy, Žádost o otcovskou nebo Záznam o úrazu,

Přehled o výši pojistného

Po zpracování mezd je každý měsíc potřeba zaslat na ČSSZ Přehled o výši pojistného. Tento tiskopis se Vám automaticky vygeneruje. Můžete si ho vytisknout a založit. Pro rychlejší komunikaci s ČSSZ lze vytvořit XML soubor a ten elektronicky zaslat.

Po provedení závěrky mezd se Přehled ukládá do Archivu, kde je možnost si jej zpětně vytisknout, případně podat opravný přehled a opět vytvořit XML soubor.

Evidenční list důchodového pojištění

Na začátku roku se pak odesílají Evidenční listy. Pokud jste celý rok v programu pracovali námi doporučeným způsobem, tak program správně načte veškeré údaje z archivu a ELDP pak nemusíte opravovat. Samozřejmě změny jsou i zde umožněny.

Opět je tu volba tisku a vytvoření XML souboru. Pokud zasíláte XML na začátku roku za celou firmu, po jediném kliknutí na příslušné tlačítko se vytvoří jediný soubor, který obsahuje všechny zaměstnance firmy. Pokud je potřeba zaslat elektronicky ELDP za jednoho zaměstnance, tak ani to není problém. Uděláte si výběr právě na toho jediného zaměstnance a XML se vytvoří s jediným záznamem.

Samozřejmostí je možnost načíst ELDP z předešlých let.


Zdravotní pojišťovna

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Podobně jako u Sociální pojišťovny je i zde nutnost zaměstnance přihlásit/odhlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Po vyplnění všech údajů v Personalistice a Pracovních poměrech program vygeneruje tzv. HOZ. Tento tiskopis můžete dále upravit a následně vytisknout nebo vytvořit soubory pro elektronické podání. A to XDP soubor, který je určen pro originální tiskopis v pdf formátu od každé zdravotní pojišťovny a následně jen poslat datovou schránkou. Druhou volbou je námi označený tzv. HOZ soubor. Tento formát je určen pro nahrání přes Portál zdravotních pojišťoven. Tyto formáty se však mohou lišit v závislosti na dané pojišťovně a jsou pravidelně aktualizovány.

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Po výpočtu mezd je potřeba každý měsíc odesílat i Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na každou z pojišťoven, u které máte nejméně jednoho zaměstnance. Opět se tento přehled automaticky vygeneruje s možností následných úprav. Je zde možnost vytvořit soubor pro datovou schránku i na Portál ZP, který je zde označen jako PPZ.

Po provedení závěrky mezd se jednotlivé přehledy uloží do archivu, kde k nim máte kdykoliv přístup. Díky tomu je velice jednoduché vystavit opravný přehled a následně jej vytisknout nebo vytvořit zvolený soubor pro elektronické podání.


Finanční Úřad

Žádost o vrácení daňového bonusu

Pokud žádáte o vrácení daňového bonusu, je i na to program připraven. Jsou zde 2 varianty: Žádost o vrácení daňového bonusu a Žádost o vrácení daňového bonusu z RZD. Po načtení údajů máte již vše připraveno a opět pomocí tlačítka vytvoříte XML soubor, který můžete následně nahrát na daňový portál (a provést kontrolu údajů) či odeslat datovou schránkou.

Vyúčtování daní

Na konci účetního období Vás čeká vyúčtování daní. Elektronicky lze podat Vyúčtování daně příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. Součástí jsou i veškeré přílohy, které k těmto podáním přísluší.

Po vytvoření XML se Vám uloží jediný soubor, který v sobě bude obsahovat i veškeré přílohy.