Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

ARCHIV MEZD

Po provedení závěrky mezd se veškerá data přesouvají do archivu, kde jsou dále dostupná pro následné kontroly. Samozřejmostí je zpětný tisk většiny sestav, možnost dodatečných či opravných podání pro ČSSZ, ZP či Finanční úřad.

Archivní mzdy

Po provedení závěrky se veškeré údaje z tzv. měsíčního zpracování převedou do Archivu a dále je již není možné editovat. Tyto záznamy se zde uchovávají celou dobu co využíváte program a máte k nim kdykoliv přístup. Pro jednodušší hledání je zde možnost různých výběrů a filtrů. Veškeré sestavy zde můžete také tisknout a pokud je potřeba Je možné vytvořit i soubory pro e-podání.

Součástí archivu je například: Souhrnný mzdový list, Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová i srážková daň), Potvrzení o výdělku, Oznámení o plněni povinného podílu osob se zdravotním postižením, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nebo výpočet Zákonného pojištění, atd.

Evidenční list důchodového pojištění

Další nedílnou součástí je Evidenční list důchodového pojištění, nebo-li ELDP. Po vygenerování listů za určený rok je možné je dále editovat, pokud je potřeba. Při správném používání programu se listy vygenerují správně a úpravy v něm nejsou potřeba. Listy si můžete samozřejmě vytisknout a také vytvořit soubor pro e-podání z celé firmy nebo na základě výběru (pro jednoho či skupinu zaměstnanců). Po vytvoření XML souboru se do evidence zaměstnanců zapíší údaje o vytvoření ELDP aby nedošlo k opětovnému vytvoření a odeslání ELDP u daného zaměstnance.

Roční zúčtování daní

Veškeré výpočty se provádí na základě archivních listů za dané rozhodné období. Po načtení program automaticky načte veškeré údaje a je vše připraveno o doplení (např. dárcovství krve, úroky, atd). Součástí jsou veškeré aktuální tiskopisy, které jsou pravidelně aktualizovány a také možnost je podat elektronicky přes datové schránky nebo daňový portál (jedná o se Vyúčtování zálohové a srážkové daně, které je samozřejmě také součástí).

Obsaženo je také Vyúčtování zálohové i srážkové daně, včetně všech příloh. S následným tiskem nebo vytvoření souboru pro e-podání.