Poradíme vám s výběrem
800 188 888 mzdy@tco.cz

UPGRADE DUNA MZDY 2022.1.01

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2022.1.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2021.2 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2022, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2022.1.01

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Nemocenské dávky
  • Evidence nemocenských dávek – při zadání MS839 – Otcovská dovolená, se automaticky do položky Datum ukončení, dopočítá 14 kalendářních dnů od vzniku otcovské.

MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

Komplet

 • Výpočty
  • Měsíční mzdový list – přepočet hrubých a čistých mezd – zrušena hranice maximálního daňového bonusu

VÝSTUPY

Komplet

 • Odvody daní
  • Žádost o vrácení daňového bonusu – přepracovaný formulář i XML dle nového vzoru
  • Žádost o vrácení daňového bonusu z RZD - přepracovaný formulář i XML dle nového vzoru
 • Srážky
  • Přehled záloh dle pracovníků – nová sestava
 • Příkazy
  • Generování příkazu k úhradě a inkasního příkazu – přidána nová volba pro generování záloh na účet.

ARCHIV

Komplet

 • Potvrzení
  • Potvrzení o výkonu činnosti – nekolidující zaměstnání – nová sestava
 • Rekapitulace
  • Rekapitulace odvodů – drobná oprava v sestavě
 • Statistika
  • Oznámení o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců pro ÚP – úprava sestavy dle nového tiskopisu. V položce ND (u zaměstnanců) se již správně nenačítají hodiny Izolačky.

VÝPOČTY

Komplet

 • Hodinové průměry pro náhrady a náhrady PN
  • Sestava – průměry pro náhrady a náhrady PN za rok – drobná oprava v sestavě
 • RZD
  • Roční zúčtování daně – automatické navýšení slev na děti (čerpá se z Archivu dětí, vždy překontrolujte správné hodnoty), zrušen maximální daňový bonus a výpočet progresivní daně
 • Vyúčtování daně
  • Vyúčtování daně z příjmů – příloha 2 – opravena situace, kdy se do přílohy mohli načíst i zaměstnanci, kteří daný rok nepracovali.

ČTVRTLETNÍ STATISTIKA PRO ŠKOLY (P1-04 A P1-C01)

Komplet

 • Evidence statistika (P1-04 a P1c-01)
  • Statistika (P1c-01) – evidence o platových třídách pedagogických pracovníků (Iva) – drobná oprava v sestavě
  • Statistika (P1c-01) – evidence o rozsahu přímé pedagogické činnosti (IVb) – drobná oprava v sestavě

OBECNÉ

 • Při upgrade se vytvoří nová složka 972 - Záloha na účet. Při zadání této MS v evidenci Stálé srážky, nebo Měsíční srážky se automaticky vyplní číslo účtu zaměstnance.